Cele mai bune informații despre lucernă le găsiți aici!

De unde cumpărăm sămânţă de lucernă certificată?

Start campanie recoltare sămânță de lucernă 2022

A început campania de recoltare la sămânță de lucernă pentru sezonul 2022.
Printre primele parcele recoltate este și parcela din județul Prahova cultivată cu soiul VALAHIA.
Cantitatea de sămânță brută recoltată în cazul acestei parcele a fost de 550 kg. Vorbim despre o parcelă mică de 1 ha, destinată producerii de sămânță din generații superioare, ce va fi utilizată pentru înființarea de suprafețe noi tot cu scopul producerii de sămânță.
Soiul Valahia este un soi nou românesc înregistrat in anul 2021. Acesta se caracterizează printr-un potențial ridicat de producție, dar și cu o calitate superioară a furajului conferit de conținutul mare de proteină și gradul ridicat de digestibilitate. Adaptabilitatea la condițiile de cultură din România îl face să fie o alternativă in special pentru fermele cu profil zootehnic din țara noastră dar și pentru cele ce au ca obiectiv principal producția vegetală.

Rezultate notabile obținute la soiurile românești de lucernă Valahia (4AG08), Sandra și Dobrogea în privința calității furajului

Un studiu realizat de IBNA Balotești a evidențiat calitatea furajului produs la soiurile românești de lucernă.

Studiul s-a realizat în perioada 2018-2020 în cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală – IBNA Balotești și a avut ca scop analiza calității furajului a mai multor soiuri de lucernă, românești și străine.

Aceste soiuri au fost cultivate în ferma IBNA Balotești, în parcele distincte de câte 1 ha. Din aceste parcele au fost prelevate probe de furaj pentru determinarea calității furajului.

Vezi continuarea aricolului aici:

https://agrointel.ro/214847/rezultate-notabile-obtinute-la-soiurile-romanesti-de-lucerna-valahia-4ag08-sandra-si-dobrogea-in-privinta-calitatii-furajului/

Citiți tot

Este eficientă supraînsămânțarea în cultura de lucernă?

Mulți cultivatori de lucernă se confruntă cu problema apariției golurilor în cultură din anul 4-5 de la înființare

Acest lucru este asociat cu epuizarea fiziologică a plantelor. Lucrurile însă devin mai îngrijorătoare când densitatea plantelor în raport cu unitatea de suprafață se reduce încă din primii ani de la înființarea culturii.

În cel de-al doilea caz, prima măsură ce se ia în discuție este de a corecta densitatea plantelor prin supraînsămânțare. Dar oare acest lucru va ajuta la ameliorarea culturii?

Supraînsămânțarea în cultura de lucernă este ineficientă din mai multe motive:

În primul rând, lucerna este o plantă perenă cu o creștere lentă în primele faze de dezvoltare și acest lucru va crea o competiție inegală cu plantele mature și buruienile pentru lumină, apă și nutrienți.

În al doilea rând, dacă nu se identifică cauza ce a determinat acest lucru plantele vor dispărea din nou în zonele supraînsămânțate.

In al treilea rând, plantele mature de lucernă produc autotoxine care reduc dezvoltarea plantelor tinere și suprimă plăntuțele răsărite.

Există totuși și situații în care supraînsămânțarea  suprafețelor cu lucernă are succes:

  • când pe suprafața care se suprînsămânțează, cultura a fost înființată toamna târziu la limita epocii de semănat și o parte din plăntuțe au fost afectate de ger;
  • tot în cazul anului 1 de cultură supraînsămânțarea a dat rezultate, când suprafața a fost inundată și plantele au pierit într-un stadiu incipient de dezvoltare;
  • dacă lucerniera a fost înființată pe un teren cu rezervă mare de dăunători sau boli și gradul de răsărire a fost influențat considerabil de acest lucru.

În cazul cultivării lucernei pentru furaj putem foarte bine să supraînsămânțăm o cultură cu densitate slabă și cu alte plante furajere anuale sau perene (Iarbă de Sudan, Lolium multiflorum, Festuca pratensis, Festuca arundinacea etc); semănate în toamnă sau primăvara devreme, aceste specii vor porni în primavară în vegetație înaintea plantelor de lucernă sau odată cu acestea, iar pe de altă parte se vor adapta mai bine în zonele din parcelă unde solul este mai puțin benefic pentru lucernă.

Citiți tot

Am dat startul campaniei de recoltare la sămânță de lucernă 2020

A început campania de recoltare la sămânță de lucernă pentru sezonul 2020. Printre primele parcele recoltate a fost o parcelă cu soiul în curs de înregistrare 4AG08. Producția de sămânță estimată este de aproximativ 500 kg/ha în condițiile unui an foarte dificil pentru producerea de sămânță. Cultura a fost înființată în anul 2018, iar recoltarea semințelor s-a făcut la coasa 1.

Citiți tot

Lot demonstrativ de lucernă pentru producere sămânță

Soiul 4AG07 (Dobrogea)

Vă prezentăm un câmp martor cu soiul de lucernă 4AG07, un soi nou, românesc cu potenţial ridicat de producţie. Acest lot demonstrativ are ca scop testarea capacităţii de producţie, precum şi perfecţionarea tehnologiei producerii de sămânţă.

Cultura a fost înfiinţată în toamnă şi s-au folosit 2 scheme de semănat, cu distanţa între rânduri de 35 cm şi 70 cm.

Elementele esenţiale pentru producerea de sămânţă sunt:

  • Distanţa între rânduri trebuie să permită efectuarea de praşile mecanice astfel încât să putem combate buruienile
  • Sunt necesare 3 tratamente: primul la îmbobocire, al doilea la înflorire şi al treilea la formarea păstăii.
  • Polenizarea este importantă deoarece planta nu se poate autopoleniza. În acest sens este indicat ca parcelele pentru producerea de sămânţă să fie amplasate lângă liziere, păduri, pajişti sau alte zone care adăpostesc polenizatori naturali.

Momentul recoltării este când 70-75 % din păstăi s-au brunificat. Cu 3-4 zile înainte de recoltare se recomandă utilizarea unui desicant.

La recoltare se vor folosi combine ce permit reglaje specifice recoltării seminţelor mici pentru reducerea pierderilor.

Citiți tot

Greșeli ce trebuie evitate când înființăm o cultură de lucernă

Lucerna este planta care dă cea mai mare cantitate de proteină brută pe unitatea de suprafață (1980kg/ha) și 18-20% proteină brută în substanță uscată, cu 50% mai mult decât la soia și 60% mai mult decât la porumbul boabe. Acestea sunt doar câteva dintre atuurile care fac din cultura de lucernă una din cele mai profitabile culturi agricole.

Datorită acestui lucru multă lume se gândește să cultive lucernă, o parte din ei fiind la prima experiență de acest gen. Pe cât este de profitabilă, sunt câteva greșeli ce ar trebui evitate pentru că această cultură să nu aducă pierderi importante celor ce decid să o îmbrățișeze.

Greșeala numărul 1 ce trebuie evitată este alegerea zonelor de cultură pentru lucernă. Sunt de evitat zonele cu altitudini înalte, stâncoase, solurile cu un grad ridicat de eroziune.

Greșeala numărul 2 este alegerea terenurilor cu soluri slab fertile și cu pH-ul acid. Înainte de a înființa cultura se recomandă efectuarea unei analize de sol pentru a determina calitatea acestuia.

Greșeala numărul 3 este pregătirea patului germinativ și tehnica de semănat. Marunțirea bună a solului, tasarea înainte de semănat, precum și reglarea atentă a adâncimii de semănat (1 – 1,5 cm) sunt detalii hotărâtoare în reușita cultivatorilor de lucernă.

Greșeala numărul 4 este nesupravegherea culturii după răsărire. Dacă nu aplicați tratemente cu insecticide, fungicide și ierbicide la momentul potrivit veți fi surprins să vedeți că plantele de lucernă vor dispărea de pe câmpurile dumneavoastră.

Greșeala numărul 5 o fac de obicei fermierii foarte experimentați în alte culturi agricole, mai puțin lucernă, care tratează lucrurile superficial și nu se informează suficient despre regulile de bază pentru înființarea acestei culturi. În cazul acestora avem rugămintea:

„Dragi colaboratori, consultați oamenii specializați în această cultură, iar noi suntem la dispoziția dumneavoastră.”

Citiți tot

Sprijin cuplat pentru producere sămânță de lucernă

Se acordă fermierilor activi care îndeplinesc prevederile art.43 din O.M.A.D.R. nr.619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

În cazul loturilor semincere de lucernă, fermierul prezintă factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 200 kg sămânţă de lucernă certificată/hectar către cultivatori de lucernă ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național, sau factura pentru servicii multiplicare sămânță de lucernă emisă către menţinătorul sau deţinătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 200 kg sămânţă certificată/hectar.

În situaţia în care factura pentru servicii multiplicare este emisă către deţinătorul soiului, fermierul  prezintă şi contractul dintre menţinătorul şi deţinătorul soiului şi utilizează sămânţa certificată oficial din categoriile prebază, bază și certificată, în conformitate cu Legea nr.266/2002 cu Ordinul MADR nr.155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere şi cu Ordinul MADR nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România.

În cazul utilizării seminţelor certificate din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânţă.

Factura de achiziţie a seminţelor este însoțită de documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”.

Pentru anul 2017 producatorii de samânţă care au întrunit condiţiile mai sus menţionate au încasat 320 euro pe hectar, sumă la care se adaugă şi cota de înverzire în cuantum de 50 euro pe hectar.  Cota de subvenţie pentru anul 2018 aferentă loturilor semincere de  lucernă va fi stabilita de Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) până la data de 1 Aprilie 2018.

Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 31 martie a anului următor anului de cerere curent.

Citiți tot

Fertilizarea lucernei

Lucerna este o mare consumatoare de elemente nutritive

Azotul este asigurat în cea mai mare parte pe cale simbiotică şi din rezervele solului, dar pentru realizarea de producţii mari şi constante, mai ales în regiunile secetoase, se recomandă aplicarea unor doze mici de azot (30-35 kg/ha s.a.), la desprimăvărare. Pe solurile cu conţinut redus de humus (< 2%) şi azot total, dozele de azot pot fi mai mari (40-60 kg/ha s.a.), aplicate primăvara devreme sau fracţionat, după primele coase.

Fertilizarea lucernei cu îngrăşăminte azotate nu s-a dovedit eficientă economic când aceasta a fost cultivată în cultură pură, dar când s-a cultivat în amestecuri cu graminee perene, mai ales pe soluri al căror conţinut în humus a fost mai mic de 2,2-2,5%, o doză moderată de îngrăşământ azotat s-a dovedit eficientă economic.

Fosforul şi potasiul se aplică în funcţie de conţinutul solului în aceste elemente. Pentru lucernă, conţinutul optim al solului în fosfor este de 8-10 mg/100 g sol, iar în potasiu, de 18-22 mg/100 g sol (I. Moga, 1973; C. Bărbulescu şi colab., 1991; I. Moga şi colab., 1996).

Fosforul are un rol important în asimilarea azotului, sinteza proteinelor şi a hidraţilor de carbon. Aprovizionarea normală a solului cu fosfor la înfiinţarea lucernierei determină o bună dezvoltare a sistemului radicular.

Efectul lipsei fosforului din această perioadă nu poate fi compensat în anii următori. Îngrăşămintele cu fosfor, în doze de 30-120 kg/ha s.a. (doze mai mari în condiţii de irigare şi pe soluri acide amendamente), se aplică odată cu lucrările solului şi apoi la 2-3 ani.

Potasiul are rol important în sporirea rezistenţei plantelor la secetă, prin diminuarea transpiraţiei. În general, solurile ţării noastre sunt bine aprovizionate în potasiu, cu excepţia celor acide. Îngrăşămintele cu potasiu se aplică în acelaşi mod ca şi cele cu fosfor.

Gunoiul de grajd este bine valorificat de lucernă pe toate tipurile de sol, dar mai ales pe cele acide şi pe terenurile irigate. În situaţia lucernei, gunoiul de grajd este folosit în optim când acesta se administrează culturilor furajere anuale, lucerna urmând în rotaţie în anul III după administrare. Gunoiul de grajd se poate aplica plantei premergătoare sau direct culturii de lucernă, sub arătura de bază. În timpul folosirii culturii, gunoiul bine fermentat se aplică la suprafaţa solului, pe parcursul sezonului rece. Când se foloseşte gunoiul de grajd se renunţă la îngrăşămintele cu azot şi potasiu, iar cele cu fosfor se reduc cu până la 50-60%. Cele mai eficiente doze sunt de 35-40 t/ha la neirigat şi 60-80 t/ha în regim irigat.

Un rol important în nutriţia plantelor de lucernă îl au şi microelementele, în special molibdenul, borul, sulful şi cobaltul, care stimulează procesul de fixare a azotului pe cale simbiotică, fierul, manganul şi zincul, cu rol de catalizator în procesul de fotosinteză.

Cea mai economică şi completă sursă de aprovizionare a solului cu microelemente o constituie gunoiul de grajd

Aplicarea amendamentelor cu calciu se recomandă pe solurile acide, cu pH (H2O) < 6,2 şi gradul de saturaţie în baze (V%) < 80%.

Amendamentele se încorporează sub arătura de bază, odată cu gunoiul de grajd şi îngrăşămintele cu fosfor şi potasiu, după ce în prealabil au fost bine mărunţite, împrăştiate uniform şi omogenizate cu stratul superficial al solului, prin 1-2 treceri cu grapa cu discuri.

Citiți tot

Când semănăm lucerna?

Primăvara sau toamna?

La semănatul lucernei trebuie sa ţinem cont în primul rând de îndeplinirea condiţiilor de germinare şi răsărire a seminţelor. Astfel la adâncimea de semănat trebuie să existe suficientă umiditate pentru ca seminţele să poată germina, iar plăntuţele de lucernă să poată creşte. Astfel, putem spune că lucerna este pretenţioasă faţă de condiţiile de umiditate la răsărire.

În al doilea rând, după răsărire este necesar să se îndeplinească din punct de vedere al temperaturilor necesarul de căldură pentru a creşte. Dacă îndeplinim aceste condiţii semănatul se poate face atât toamna cât şi primăvara. Ţinând cont de condiţiile climatice din ţara noastră, în majoritatea anilor la semănatul în toamnă trebuie să asigurăm necesarul de apă prin irigare.

Avantajul semănatului în toamnă este că avem o cultură ce porneşte mai repede în vegetaţie (creştere) în primăvara anului următor şi se asigură astfel o producţie mai mare şi totodată o îmburuienare mai mică.

Semănatul în primăvară are avantajul asigurării necesarului de apă pentru răsărire din precipitaţii în majoritatea anilor, dar un risc mai mare de îmburuienare a culturii necesitând astfel un program de combatere a buruienilor.

Citiți tot

Să înțelegem mai bine fenomenul de dormanță la lucernă

Dormanţa la lucernă este dată de înălţimea plantei la 25 de zile după coasă, la cultura înfiinţată în primăvară.

Pentru a determina gradul de dormanţă se foloseşte un sistem de notare de la 1 la 11. Varietăţile cu dormanţă 1 sunt cele mai dormante iar cele cu dormanţă 11 sunt cele mai puţin dormante.

Soiurile cu dormanţă mare depăşesc cu uşurinţă iernile grele şi supravieţuiesc la temperaturi scăzute dar nu excelează la capitolul producţie de furaj.

Soiurile mai puţin dormante realizează producţii mari de furaj, materializate printr-un număr mai mare de coase, în schimb nu sunt foarte rezistente la îngheţ.

Pentru climatul din România după mai mulţi ani de cercetări s-a ajuns la concluzia că soiurile cu dormanţa cuprinsă între 4 şi 5 sunt cele mai eficiente. Acest interval asigură un echilibru bun între producţia de furaj şi rezistenţa la temperaturi scăzute.

Citiți tot

Sprijin cuplat pentru cultura de lucernă

Pentru toţi cultivatorii de lucernă este important de ştiut că se pot obţine subvenţii cuprinse între 55 si 100 euro pe hectar, în contul sprijinului cuplat. Aceste sume vor creşte etapizat până în anul 2020.

Ce trebuie făcut ca să beneficiem de aceşti bani?

Să facem dovada că producţia obţinută va fi consumată in cadrul fermei prin intermediul animalelor proprii.

Daca ferma nu deţine parte zootehnică, vom încheia contracte cu alte ferme zootehnice sau cu procesatori de lucernă.

Să nu uităm de pachetul de înverzire, unde putem primi alţi 53 de euro per hectar. Acest pachet este valabil pentru toţi cultivatorii cu o suprafaţă mai mare de 15 hectare cultivate, din care 5% trebuie sa fie reprezentată de culturi verzi, în care intră şi lucerna.

Dacă luăm în calcul şi plata unică pe hectar în cuantum de 77 de euro, vom totaliza o sumă de 185 de euro pentru un hectar cultivat cu lucernă.

Citiți tot

Doriţi mai multe informații? Întrebaţi-ne!
    Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile acestui site.

    Vedeți răspunsuri la întrebări despre lucernă