Se acordă fermierilor activi care îndeplinesc prevederile art.43 din O.M.A.D.R. nr.619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

În cazul loturilor semincere de lucernă, fermierul prezintă factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 200 kg sămânţă de lucernă certificată/hectar către cultivatori de lucernă ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național, sau factura pentru servicii multiplicare sămânță de lucernă emisă către menţinătorul sau deţinătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 200 kg sămânţă certificată/hectar.

În situaţia în care factura pentru servicii multiplicare este emisă către deţinătorul soiului, fermierul  prezintă şi contractul dintre menţinătorul şi deţinătorul soiului şi utilizează sămânţa certificată oficial din categoriile prebază, bază și certificată, în conformitate cu Legea nr.266/2002 cu Ordinul MADR nr.155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere şi cu Ordinul MADR nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România.

În cazul utilizării seminţelor certificate din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânţă.

Factura de achiziţie a seminţelor este însoțită de documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”.

Pentru anul 2017 producatorii de samânţă care au întrunit condiţiile mai sus menţionate au încasat 320 euro pe hectar, sumă la care se adaugă şi cota de înverzire în cuantum de 50 euro pe hectar.  Cota de subvenţie pentru anul 2018 aferentă loturilor semincere de  lucernă va fi stabilita de Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) până la data de 1 Aprilie 2018.

Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 31 martie a anului următor anului de cerere curent.